MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – Taraflar

Satıcı

İsim: BÖRKHANE
Telefon: +90 533 570 2071
Adres: Yenidoğan Mah. İshak Cad. No:12/A Sancaktepe/İstanbul 34791

Alıcı

İsim:
Telefon:
Adres:

 

Madde 2 – Konu

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin konusu, alıcının satıcıya ait https://borkhane.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürününün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

Madde 3 – Sözleşmenin Kurulması

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

 

Madde 4 – Sözleşme Konusu Ürün Bilgileri ve Bedeli

Elektronik ortamda alınan ürün /ürünlerin cinsi ve turu, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir.

Ürünler…

 

Madde 5 – Genel Hükümler

5.1. Alıcı, 4. maddede belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış bedeli ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2. Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarih olan …/…/…… tarihidir.

5.3. Sözleşme konusu urun, alıcıdan başka, sözleşme dışı üçüncü bir kişi ya da kuruluşa teslim edilecekse sözleşme dışı 3. kişinin ürünü teslim almaktan kaçınmasından satıcı sorumlu tutulamaz.

5.4. Sözleşme konusu ürünün tedarik ve tesliminin imkansız hale gelmesi durumunda ilgili husus alıcıya bildirilecek olup bu sebeple alıcının sözleşmeyi feshetmesi halinde fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren satıcı, bu sözleşmenin kurulması için gönderim masrafları da dahil olmak üzere almış olduğu tüm bedeli en geç 3 iş günü içerisinde alıcıya iade etmekle yükümlüdür.

5.5. Alıcı, internet üzerinden almış olduğu ürünün iade ya da değişimini satıcının markasının bulunduğu mağazalardan yapamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 6 – Cayma Hakkı

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca;

6.1. Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

6.2. Cayma bildirimi https://borkhane.com adresine yazılı olarak gerçekleştirebilir. Bununla beraber alıcı, sözleşmenin kurulması ile ürünün teslimine kadar gecen süre içerisinde de aynı şartlarla sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

6.3. Tüketicinin cayma hakkını kullanamayacağı haller ise şöyledir;

Tüketicinin istek veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler, malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurlarının açılmış olması halinde maddi ortamda sunulmuş olan ürünler, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlardan sayılan ürünler.

6.4. Tüketicinin Cayma hakkını kullanması ve bu bildirimi satıcıya yapması durumunda, bu bildirimin kendisine yazılı olarak ulaştığı tarihten itibaren satıcı, 3 iş günü içerisinde ürün için alınan ve masraflar da dahil olmak üzere tüm bedelleri iade etmekle yükümlüdür.

6.5. Tüketici, cayma hakkını satıcıya yönelttiği tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde ürünü satıcıya geri göndermek zorundadır. Bu süre içerisinde gönderilmeyen ürünler ile bu süreden daha sonra gönderilen ürünler için alıcı iade talebinden vazgeçmiş sayılacak ve iade talebi kabul edilmeyecektir.

 

Madde 7 – Ayıplı Mal

7.1. TBK 219. madde uyarınca ayıplı mal satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen, niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıpların bulunmasından da sorumlu olur. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malı ayıpsız misliyle değiştirme veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

7.2. Tüketicinin, sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hallerde, sözleşmeye aykırılık söz konusu olmaz. Bunların dışındaki ayıplara karşı tüketicinin seçimlik hakları saklıdır.

 

Madde 8 – Yetkili ve Görevli Mahkeme

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, kanunda belirtilen değerlere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, genel olarak ise alıcının veya satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

 

Müşterilerimizin ödeme güvenliklerine önem vermekteyiz. Ödemeleri yapılan ürünleri, kargoya teslim edilene kadar emanet olarak görmekteyiz.

Ödemesini teslim aldığımız ürünlerinizi sizlerin emaneti olarak görmekteyiz. Ürünlerinizi en kısa vakitte tarafınıza ulaştırma gayretindeyiz.

Kullanılmamış ve zarar görmemiş ürünleri kargo bedelleri müşterimize ait olacak şekilde iade ve değişim seçeneklerimiz bulunmaktadır.

Ürünlerimiz el emeği olmakla birlikte üretimden teslimata tüm süreçlerde yüksek kalitenin ve mükemmeliyetin yakalanmasını hedeflemekteyiz.